Ontwerp

Tekla Structures

Het programma Tekla Structures laat ons toe om iedere metaalconstructie tot in het fijnste detail te ontwerpen. Dankzij dit programma kunnen we rechtstreeks tekenen in 3D en hebben we van begin tot eind van het ontwerpproces een duidelijk overzicht van de gemaakte tekening. Het 3D ontwerp genereerd automatisch aanzichten en materiaallijsten. Bovendien kunnen we op een zeer efficiënte manier wijzigingen aanbrengen die onmiddellijk in alle aanzichten worden aangepast. Doordat het 3D model volledig parametrisch wordt opgebouwd, kunnen alle aanpassingen heel snel worden doorgevoerd.

3D tekeningen: klare kijk op constructies in metaal

3D tekeningen zorgen voor een aanschouwelijke en accurate voorstelling van de te verwachten constructies. Hierdoor zijn we n staat om samen met de opdrachtgever te ontwerpen: klanten kunnen productiegerichte opmerkingen en andere ideeën aangeven.

Werkplaatstekeningen worden hiermee op een realistische manier opgemaakt: passingen, toleranties, ruwheden, materialen… worden op een praktijkgerichte manier toegepast.

Duidelijk project en budget

Dankzij onze voorstudies krijgen we samen met de klant een duidelijk zicht p de duur en werkuren van het project, eventuele latere problemen tijdens het ontwerp- of productieproces, mogelijke moeilijkheden en risico’s, technische aspecten… die kunnen leiden tot wijzigingen in het concept, budget…